Καλάθι αγορών Καλάθι αγορώνΟ λογαριασμός μουΗ λίστα μου
Το καλάθι αγορών σας είναι άδειο
HomeΥπηρεσίεςΠροιόνταΝεάΕταιρίαBlogs
Προιόντα > Προγράμματα > Epsilon Software > Σειρά Extra > Extra Γενική Λογιστική

EXTRA ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ της Epsilon Net
ΕΓΚΥΡΟ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
 


ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
 • Ολοκληρωμένη λογιστική παραμετροποίηση από την Επιστημονική Ομάδα της Epsilon Net.
 • Πλήρης διαχείριση βιβλίων Γ' κατηγορίας και όλων των φορολογικών εντύπων (Φ.Π.Α., Ε3 κλπ).
 • Ενιαίο αρχείο συναλλασσομένων (πελατών/ προμηθευτών) με δυνατότητα παρακολούθησης των υπολοίπων τους.
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση μητρώου παγίων.
 • Δυναμική "μάσκα" καταχώρισης άρθρου με δυνατότητα ταυτόχρονης καταχώρισης λογαριασμού, παγίου, αξιογράφου, συναλλασσομένου κ.α.
 • Μαζικός υπολογισμός, μαζική εκτύπωση και μαζική διαγραφή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., Intrastat και Listing.
 • Αυτόματη συμπλήρωση και αποστολή περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. μέσω internet.
 • Αυτόματη σύνδεση και εισαγωγή εγγραφών από τα προγράμματα Εμπορικής Διαχείρισης Business Unit, Business Plus, Business Value

MODULES: Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού, Διαχείριση Οικοδομοτεχνικών επιχειρήσεων, Διαχείριση Αξιόγραφων, Εγγραφές Κλεισίματος- Σύνταξη Ισολογισμού. 

::ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ EXTRA ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
 • Ολοκληρωμένη παρακολούθηση επιχειρήσεων με βιβλία Γ' κατηγορίας απόλυτα σύμφωνη με τον Κ.Β.Σ.
 • Ταυτόχρονη χρήση του προγράμματος από 1 έως 3 χρήστες και από 4 χρήστες και πάνω.
 • Παρακολούθηση απεριόριστου αριθμού εταιριών και απεριόριστων χρήσεων για κάθε εταιρία.
 • Ελεγχόμενη πρόσβαση σε επιμέρους λειτουργίες του προγράμματος μέσω ορισμού δικαιωμάτων χρηστών.
 • Ενιαίο αρχείο εταιριών που περιέχει τους πελάτες του λογιστικού γραφείου με όλα τα βασικά τους στοιχεία.
 • Ενσωματωμένο πλήρες Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.
 • Παρουσίαση όλου του Ε.Γ.Λ.Σ. με ταυτόχρονη παρουσίαση της ανάλυσης και ερμηνείας των λογαριασμών.
 • Παρουσίαση ενδεικτικών παραδειγμάτων που αφορούν λογιστικά γεγονότα για την διευκόλυνση του χρήστη όσον αφορά τη σωστή απεικόνιση των λογιστικών γεγονότων με εγγραφές.
 • Δυνατότητα εύκολης καταχώρησης των κινήσεων με την χρήση πρότυπων άρθρων.
 • Δυνατότητα χρήσης διπλογραφικού συστήματος.
 • Αυτόματη δημιουργία λογιστικών άρθρων.
 • Δυνατότητα εύκολης καταχώρησης των κινήσεων με την χρήση πρότυπων άρθρων.
 • Ταμειακή παρακολούθηση των συναλλαγών. Δυνατότητα παρακολούθησης υπολοίπων πελατών και προμηθευτών και κλείσιμο αυτών είτε με βάση ταμειακή κίνηση, είτε με κίνηση αξιόγραφου.
 • Διαχείριση των κωδικών Αρίθμησης Δραστηριότητας. Δυνατότητα ανεύρεσης είτε βάσει του αριθμού ΚΑΔ, είτε βάσει της περιγραφής του επαγγέλματος.
 • Αυτόματος έλεγχος διπλοκαταχωρήσεων και λανθασμένων Α.Φ.Μ.
 • Πολλαπλές εκτυπώσεις για την εύκολη παρακολούθηση των οικονομικών μεγεθών κάθε επιχείρησης.
 • Πίνακες με κέρδη - ζημιών.
 • Εξωλογιστικός και Λογιστικός προσδιορισμός των καθαρών κερδών.
 • Σενάρια αυτοελέγχου.
 • Back-up - restore μεμονωμένης εταιρίας ή όλης της εφαρμογής.
 • Αυτόματη σύνδεση με τα προγράμματα της σειράς Business (Unit - Plus - Value).
 • Αυτόματη σύνδεση με τα προγράμματα της σειράς Extra (Τax System, Μισθοδοσία, CRM Λογιστών).
 • Διαχείριση ταξιδιωτικών πακέτων τουριστικών γραφείων.
 • Μαζικός υπολογισμός και εκτύπωση λογιστικού προσδιορισμού καθαρών κερδών.
 • Αυτόματη συμπλήρωση και αποστολή περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. μέσω internet.
 • Δυνατότητα δημιουργίας αρχείων υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων , αναλυτικής κατάστασης πωλήσεων πετρέλαιο και δηλώσεων Intrastat έτοιμων για υποβολή μέσω internet.
 • Δυνατότητα ανάγνωσης αρχείου συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων για την αυτόματη δημιουργία συγκεντρωτικών εγγραφών για την ενημέρωση του τελικού αρχείου των συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων.
Copyright © 2010 - 2018, business-it.gr
Business IT | Powered by Kentico
RapidSSL Certificate