Καλάθι αγορών Καλάθι αγορώνΟ λογαριασμός μουΗ λίστα μου
Το καλάθι αγορών σας είναι άδειο
HomeΥπηρεσίεςΠροιόνταΝεάΕταιρίαBlogs

EXTRA ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

 • Δυνατότητα μαζικού υπολογισμού της μισθοδοσίας και των εκτυπώσεων με επιλογή του χρήστη
 • Δυνατότητα ταυτόχρονης εμφάνισης και των πινάκων αμοιβών και των αντίστοιχων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας την στιγμή του υπολογισμού του νόμιμου μισθού. Αυτόματη αναπροσαρμογή μισθών με βάση τις αλλαγές των Συλλογικών Συμβάσεων- κλιμακίων- επιδομάτων
 • Αυτόματη και συνεχής ενημέρωση όλων των Σ.Σ.Ε. μέσω Internet
 • Πλήρης κάλυψη όλων των εργασιακών σχέσεων (έμμισθοι, ημερομίσθιοι, συμβάσεις ορισμένου χρόνου, μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, τεκμαρτά ημερομίσθια, ειδικές περιπτώσεις ασφαλισμένων πχ σπουδαστές ΤΕΙ, μαθητές ΟΑΕΔ κλπ, εργατοτεχνίτες οικοδομικών επιχειρήσεων, ελεύθεροι επαγγελματίες, ειδικές περιπτώσεις επαγγελματιών πχ ξεναγοί, φασόν, καλλιτέχνες κ.λπ
 • Δυνατότητα εξαγωγής αρχείων για την αυτόματη υποβολή ΑΠΔ, Οριστική Δήλωση ΦΜΥ και την αυτόματη πληρωμή εργαζόμενων μέσω τράπεζας
MODULES: Οικοδομικές- Τεχνικές επιχειρήσεις, Κέντρα Κόστους, Ωράρια Εργασίας, Ημερολόγιο Ασφαλιστικών Ημερών, Διαχείριση Αδειών, Report Generator, Αναλυτική Λογιστική, Ταυτότητα Εργασιών
::ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Ι. STANDARD EDITION

 • Παρακολούθηση έως 50 εταιριών και 20 εργαζομένων ανά εταιρία.
 • Κοινό αρχείο εργαζομένων και εταιριών.
 • Παρακολούθηση και υπολογισμός των βασικών και νόμιμων αμοιβών των εργαζομένων των επιχειρήσεων ανά έτος.
 • Δυνατότητα ταυτόχρονης εμφάνισης και των πινάκων αμοιβών και των αντίστοιχων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας την στιγμή του υπολογισμού του νόμιμου μισθού για κάθε έτος. Αυτόματη αναπροσαρμογή μισθών με βάση τις αλλαγές των συλλογικών συμβάσεων - κλιμακίων - επιδομάτων.
 • Δυνατότητα μαζικού υπολογισμού της μισθοδοσίας ανά μισθοδοτική περίοδο για όλους τους εργαζομένους (με επιλογή του χρήστη) της ίδιας ή όλων των εταιριών.
 • Αυτόματη και συνεχής ενημέρωση μέσω internet για όλες τις νέες Σ.Σ.Ε. και αναβαθμίσεις (updates) του προγράμματος.
 • Υπολογισμός μισθοδοσίας για κάθε εργαζόμενο αυτόνομα ανά μισθοδοτική περίοδο. Με αυτό τον τρόπο λειτουργίας υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής των σταθερών στοιχείων του εργαζόμενου ανά μισθοδοτική περίοδο χωρίς να επηρεάζονται οι προηγούμενες. Ιστορικότητα αποτελεσμάτων ανά μισθοδοτική περίοδο.
 • Απόλυτη ακρίβεια στους υπολογισμούς των αποδοχών, ασφαλιστικών εισφορών, Φ.Μ.Υ., φόρου ελεύθερων επαγγελματιών και τρίτων.
 • Πλήρης κάλυψη όλων των εργασιακών σχέσεων (έμμισθοι, ημερομίσθιοι, ωρομίσθιοι, συμβάσεις ορισμένου ή αορίστου χρόνου, μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, τεκμαρτά ημερομίσθια, ειδικές περιπτώσεις ασφαλισμένων πχ σπουδαστές ΤΕΙ, μαθητές ΟΑΕΔ κλπ, εργατοτεχνίτες οικοδομικών επιχειρήσεων, ελεύθεροι επαγγελματίες, ειδικές περιπτώσεις επαγγελματιών πχ ξεναγοί, φασόν, καλλιτέχνες, διάφοροι τρίτοι κ.ά).
 • Πλήρης διαχείριση μισθοδοσίας με δύο τρόπους:
  • Αυτοματοποιημένη, από την επιστημονική ομάδα της Epsilon Net σύμφωνη με την εργατική, ασφαλιστική και φορολογική νομοθεσία (αυτόματος υπολογισμός συμβάσεων, αυτόματη ενημέρωση και υπολογισμός αναδρομικών, κάλυψη και ενημέρωση όλων των ασφαλιστικών ταμείων, κάλυψη όλων των ασφαλιστικών κλάσεων, υπολογισμός ΦΜΥ, άδειας, ασθένειας, απουσίας, λοχείας, επιδομάτων, αποζημιώσεων).
  • Πλήρως παραμετροποιημένη από τον χρήστη (πολιτικές μισθών, αποδοχών, υπερωριών, απεριόριστων υπολογισμών προκαταβολών, ασφαλιστικών ταμείων, κρατήσεων, παροχών, δανείων, υπολογισμών φόρου, αδειών κλπ).
 • Αυτόματη δημιουργία άρθρου γενικής λογιστικής και αυτόματη ενημέρωση του προγράμματος "Extra Λογιστική Διαχείριση".
 • Δυνατότητα μαζικών εκτυπώσεων όλων των εταιριών και γενικότερα ενσωμάτωση όλων των απαραιτήτων καταστάσεων μισθοδοσίας ανά εταιρία, των σχετικών φορολογικών - ασφαλιστικών εντύπων και των εντύπων που υποβάλλονται σε ΟΑΕΔ - Επιθεώρηση Εργασίας - ΙΚΑ - Λοιπά Κύρια και Επικουρικά Ταμεία.
 • Δυνατότητα εξαγωγής αρχείων για την αυτόματη υποβολή ΑΠΔ, Οριστικής Δήλωσης ΦΜΥ και την αυτόματη πληρωμή εργαζομένων μέσω τραπεζών,
 • Δυνατότητα κατ' επιλογή για κλείδωμα των ενεργειών, μεταβολή-διαγραφή με τη χρήση μοναδικού κωδικού. Επιπλέον κλείδωμα των ενεργειών ανά εταιρεία και ανά υποκατάστημα.
 • Πολλαπλά πρότυπα εκτύπωσης της μισθοδοτικής κατάστασης και δυνατότητα σχεδίασης νέων προτύπων από τον χρήστη.
 • Αυτόματη σύνδεση με το πρόγραμμα της σειράς “Extra CRM Λογιστών”.

II. ADVANCED EDITION
επιπλέον των χαρακτηριστικών της Standard Edition περιλαμβάνονται:

 • Παρακολούθηση έως 100 εταιριών και 50 εργαζομένων ανά εταιρία.
 • Παρακολούθηση των εργαζομένων ανά κέντρο κόστους για εύκολη και με ακρίβεια πληροφόρηση και υπολογισμό του κόστους μισθοδοσίας.
 • Πλήρης διαχείριση σε ωράρια εργασίας και βάρδιες και σύνδεση με αυτόματο υπολογισμό ασφαλιστικών ημερών, ωρών και ημερών εργασίας, νυχτερινών, Κυριακών και υπερωριών.
 • Δυνατότητα χρήσης ημερολογίου για τον αυτόματο προσδιορισμό των ασφαλιστικών ημερών είτε παρακολουθώντας ημέρες εργασίας είτε ημέρες απουσίας.
 • Πλήρης Διαχείρισης Βιβλίου Αδειών.

IΙΙ. FULL EDITION
επιπλέον των χαρακτηριστικών της Advanced Edition περιλαμβάνονται:

 • Παρακολούθηση απεριόριστου αριθμού εταιριών και εργαζομένων.
 • Report Generator για την επιλογή της μορφής των εκτυπώσεων ανά χρήστη.
 • Δυνατότητα σύνδεσης με Αναλυτική Λογιστική και αυτόματη εξαγωγή άρθρου ανά εταιρία.
 • Ταυτότητα εργασιών ανά χρήστη και δυνατότητα διαχείρισης χρηστών: καταγραφή της κάθε ενέργειας σε οποιοδήποτε πεδίο και αν γίνεται και από οποιονδήποτε χρήστη.

::MODULES ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

 • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Υπολογισμός μισθοδοσίας με κάλυψη των ιδιαιτεροτήτων των οικοδομικών και τεχνικών επιχειρήσεων (Ενσωματώνεται και στις τρεις εκδόσεις)
 • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Διαχείριση ελάχιστων ημερομισθίων των έργων και φάσεων ανά εταιρία (ενσωματώνεται και στις τρεις εκδόσεις Extra Μισθοδοσία)
 • ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ: Παρακολούθηση των εργαζομένων ανά κέντρο κόστους για εύκολη και με ακρίβεια πληροφόρηση και υπολογισμό του κόστους (ενσωματώνεται στην έκδοση ADVANCED)
 • ΩΡΑΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Πλήρης διαχείριση σε ωράρια εργασίας, βάρδιες και σύνδεση με αυτόματο υπολογισμό ασφαλιστικών ημερών, ωρών και ημερών εργασίας, νυχτερινών, Κυριακών και υπερωριών (ενσωματώνεται στην έκδοση ADVANCED)
 • ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ: Δυνατότητα χρήσης ημερολογίου για τον αυτόματο προσδιορισμό των ασφαλιστικών ημερών είτε παρακολουθώντας ημέρες εργασίας είτε ημέρες απουσίας (ενσωματώνεται στην έκδοση ADVANCED) 
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΙΩΝ: Πλήρης διαχείριση αδειών. Τήρηση με αυτόματο τρόπο του Βιβλίου Αδειών και δυνατότητα εκτύπωσής του (ενσωματώνεται στην έκδοση ADVANCED)
 • REPORT GENERATOR: Επιλογή της μορφής των εκτυπώσεων ανά χρήστη(ενσωματώνεται στην έκδοση FULL)
 • ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: Δυνατότητα σύνδεσης με αναλυτική λογιστική και αυτόματη εξαγωγή άρθρου ανά εταιρία (ενσωματώνεται στην έκδοση FULL)
 • ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Ταυτοποίηση εργασιών ανά χρήστη κα δυνατότητα διαχείρισης χρηστών: καταγραφή της κάθε ενέργειας σε οποιοδήποτε πεδίο και από οποιοδήποτε χρήστη (ενσωματώνεται στην έκδοση FULL)
Copyright © 2010 - 2018, business-it.gr
Business IT | Powered by Kentico
RapidSSL Certificate