Καλάθι αγορών Καλάθι αγορώνΟ λογαριασμός μουΗ λίστα μου
Το καλάθι αγορών σας είναι άδειο
HomeΥπηρεσίεςΠροιόνταΝεάΕταιρίαBlogs
extra_esex.gif

EXTRA ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ της Epsilon Net

ΕΓΚΥΡΟ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Α' ΚΑΙ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
 


ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
 • Πλήρης παραμετροποίηση των στηλών του βιβλίου.
 • Πλήρης διαχείριση Εσόδων - Εξόδων, Φ.Π.Α., Παγίων, Συναλλασσόμενων, Εγγραφών, Λογαριασμών.
 • Δυνατότητα μαζικής καταχώρισης συγκεντρωτικών εγγραφών για άμεση ενημέρωση των εντύπων Φ.Π.Α., εντύπου Ε3, συγκεντρωτικών καταστάσεων και συγκεντρωτικών καταστάσεων πετρελαίων.
 • Μαζικός υπολογισμός και μαζική εκτύπωση περιοδικών καταστάσεων Φ.Π.Α., Intrastat και Listing με δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης και αποστολής μέσω internet
 • Ενσωματωμένο πλήρες Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και δυνατότητα χρησιμοποίηση 2ου Λ.Σ. με επιλεγμένους λογαριασμούς για τη διευκόλυνση του χρήστη
 • Αυτόματη σύνδεση και εισαγωγή εγγραφών από τα προγράμματα Εμπορικής Διαχείρισης Business Unit, Business Plus, Business Value

MODULES: Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού, Διαχείριση Οικοδομοτεχνικών επιχειρήσεων, Διαχείριση Αξιόγραφων

::ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ EXTRA ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ
 • Πλήρης διαχείριση Εσόδων-Εξόδων, Φ.Π.Α., Παγίων, Συναλλασσόμενων, Εγγραφών, Λογαριασμών.
 • Πλήρης παραμετροποίηση των στηλών των βιβλίων.
 • Δυνατότητα μαζικής καταχώρισης συγκεντρωτικών εγγραφών για άμεση ενημέρωση των εντύπων Φ.Π.Α., εντύπου Ε3, συγκεντρωτικών καταστάσεων και συγκεντρωτικών καταστάσεων πετρελαίων.
 • Μαζικός υπολογισμός και μαζική εκτύπωση περιοδικών καταστάσεων Φ.Π.Α., Intrastat και Listing με δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης και αποστολής μέσω internet.
 • Ενσωματωμένο πλήρες Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και δυνατότητα χρησιμοποίηση 2ου Λ.Σ. με επιλεγμένους λογαριασμούς για τη διευκόλυνση του χρήστη.
 • Ταυτόχρονη χρήση του προγράμματος από περισσότερους του ενός χρήστες (multi-user).
 • Από 1 έως 3 χρήστες και από 4 χρήστες και πάνω. Δυνατότητα καθορισμού δικαιωμάτων ανά χρήστη.
 • Παρακολούθηση απεριόριστου αριθμού χρήσεων σε κάθε εταιρία.
 • Κοινό ενιαίο αρχείο συναλλασσομένων (πελατών / προμηθευτών) με δυνατότητα αυτόματου ελέγχου διπλό καταχωρήσεων.
 • Δυνατότητα χρήσης διπλογραφικού συστήματος.
 • Αυτόματη δημιουργία λογιστικών άρθρων.
 • Δυνατότητα εύκολης καταχώρησης των κινήσεων με την χρήση πρότυπων άρθρων.
 • Διαχείριση των Κωδικών Αρίθμησης Δραστηριότητας. Δυνατότητα ανεύρεσης είτε βάσει του αριθμού ΚΑΔ, είτε βάσει της περιγραφής του επαγγέλματος.
 • Δηλώσεις Intrastat και Listing με ταυτόχρονο έλεγχο ορθότητας του αριθμού μητρώου VIES. Δυνατότητα εκτύπωσης των θεωρημένων βιβλίων σε όλους τους τύπους των εκτυπωτών (dot matrix, inkjet κλπ)
 • Εύχρηστες εκτυπώσεις ελέγχου Φ.Π.Α.
 • Πολλαπλές εκτυπώσεις για την εύκολη παρακολούθηση των οικονομικών μεγεθών κάθε επιχείρησης.
 • Πίνακες με κέρδη - ζημίων.
 • Εξωλογιστικός και Λογιστικός προσδιορισμός των καθαρών κερδών.
 • Σενάρια αυτοελέγχου.
 • Back-up - restore μεμονωμένης εταιρίας ή όλης της εφαρμογής.
 • Αυτόματη σύνδεση με τα προγράμματα της σειράς Business (Unit - Plus - Value).
 • Αυτόματη σύνδεση με τα προγράμματα της σειράς Extra (Τax System, Μισθοδοσία, CRM Λογιστών).
 • Διαχείριση ταξιδιωτικών πακέτων τουριστικών γραφείων.
 • Μαζικός υπολογισμός και εκτύπωση λογιστικού προσδιορισμού καθαρών κερδών.
 • Αυτόματη συμπλήρωση και αποστολή περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. μέσω internet.
 • Δυνατότητα δημιουργίας αρχείων υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων , αναλυτικής κατάστασης πωλήσεων πετρελαίου και δηλώσεων Intrastat έτοιμων για υποβολή μέσω internet.
 • Δυνατότητα ανάγνωσης αρχείου συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων για την αυτόματη δημιουργία συγκεντρωτικών εγγραφών για την ενημέρωση του τελικού αρχείου των συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων.

 

Copyright © 2010 - 2018, business-it.gr
Business IT | Powered by Kentico
RapidSSL Certificate