Η νέα σύγχρονη και αναβαθμισμένη Σειρά εφαρμογών

emporiko_newentry

New Entry! Νέα σύγχρονη & αναβαθμισμένη Σειρά εμπορολογιστικών εφαρμογών! με ενσωμάτωση της τεχνολογικής πλατφόρμας Microsoft Framework .Net 4
Νέες δυνατότητες του νέου εμπορικού:

Continue reading “Η νέα σύγχρονη και αναβαθμισμένη Σειρά εφαρμογών”