Ηλεκτρονική Δημοσίευση Ισολογισμών

Σύμφωνα με τον νόμο 4072/2012 (ΦΕΚ Α’ 86/11-04-2012) με τίτλο «Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις», καταργήθηκε η υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών σε οικονομικές και πολιτικές εφημερίδες και αντικαταστάθηκε με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας.
Continue reading “Ηλεκτρονική Δημοσίευση Ισολογισμών”