Η ΓΓΠΣ υιοθετή το πρωτόκολλο επικοινωνίας TLS 1.2

ΓΓΠΣ: από 1/10/2016 αλλάζει το πρωτόκολλο επικοινωνίας.
Η υιοθέτηση του πρωτοκόλλου επικοινωνίας TLS 1.2 από τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών, απαιτεί τα λειτουργικά σας συστήματα να είναι συμβατά με το συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Continue reading “Η ΓΓΠΣ υιοθετή το πρωτόκολλο επικοινωνίας TLS 1.2”