Η εταιρεία μεγάλωσε, ποια λύση Μηχανογραφημένης Λογιστικής να επιλέξω;

Ανάπτυξη και Τεχνολογία

Στις μέρες μας πολλές φορές τίθεται το ερώτημα από τον επιχειρηματία ή ακόμα και από τον λογιστή του, ποια λύση Μηχανογραφημένης Λογιστικής να επιλέξουν τώρα που η εταιρεία μεγάλωσε και η ανάγκη απαιτεί την αναγκαστική μετάβαση σε διπλογραφικό Λογιστικό σύστημα, ώστε να επιτύχουν την καλύτερη δυνατή Λογιστική παρακολούθηση της εταιρείας. Τα ερωτήματα είναι συγκεκριμένα

Παρακολούθηση της Λογιστικής με τον κλασσικό τρόπο στο Λογιστικό γραφείο
ή
Οργάνωση και εποπτεία του Λογιστηρίου στην έδρα της εταιρείας μέσω της προμήθειας ή και αναβάθμισης της Εμπορικής εφαρμογής σε μία σύγχρονη Εμπορική εφαρμογή με ενσωματωμένη Λογιστική.

Continue reading “Η εταιρεία μεγάλωσε, ποια λύση Μηχανογραφημένης Λογιστικής να επιλέξω;”