Singular Control

Singular-Control

Singular Control

Το απόλυτο Control στη δική σας επιχείρηση

Σε ποιον απευθύνεται

Το SingularLogic Control είναι μια πρωτοποριακή οικογένεια εμπορολογιστικών εφαρμογών, οι οποίες μετατρέπουν τις συναλλαγές σε πηγές πληροφόρησης και δίνουν άμεσα την εικόνα της μικρομεσαίας επιχείρησης στην οποία απευθύνεται.
Ειδικά σχεδιασμένο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το Singular Control είναι μια πρωτοποριακή, αξιόπιστη και ολοκληρωμένη εφαρμογή που παρακολουθεί με ενιαίο τρόπο την εμπορική και οικονομική διαχείριση μιας επιχείρησης. Μοναδικό στην κατηγορία του, ενσωματώνει προηγμένες τεχνολογίες (Windows, MS-SQL Server) που εξασφαλίζουν ταχύτητα, φιλικό περιβάλλον, ασφάλεια δεδομένων και ειδική τεχνολογία άμεσης σύνδεσης με το Internet.

Τι περιλαμβάνει

 • Παρακολούθηση Συναλλασσομένων (Πελατών, Προμηθευτών, Λοιπών Λογαριασμών)
 • Διαχείριση Αποθήκης
 • Παραγγελιοληψία – Πωλήσεις
 • Παραγγελιοδοσία – Αγορές
 • Χρηματοοικονομική διαχείριση (Εισπράξεις,  Πληρωμές,  Αξιόγραφα)
 • Βιβλία Β’, Γ’ κατηγορίας , Αναλυτική Λογιστική , Πάγια , Ισολογισμό
 • Επιπλέον διαθέτει extra modules : Χρώμα-Μέγεθος , Ξένο Νόμισμα , Φάκελο Εισαγωγών , Εντατική Λιανική-POS , Serial Numbers , Παρτίδες , Είδη Εγγυοδοσίας, Έργα-Συμβάσεις Πελατών, Importer-Exporter , Cashier On Line , MIS 1 και 2, Report Generator

Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

 • Ενσωματώνει την εμπειρία της SingularLogic στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη Έμπορο-Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων.
 • Ανεπτυγμένο σε περιβάλλον Windows, χρησιμοποιεί ως βάση δεδομένων την Microsoft SQL Server (MS-SQL)
 • Διαθέτει πλούσια παραμετρικότητα και εύκολο σχεδιασμό φορμών
 • Παρακολουθεί πολλαπλές εταιρίες και χρήσεις
 • Καλύπτει εξειδικευμένες ανάγκες των επιχειρήσεων μέσω των extra modules που διαθέτει
 • Προσφέρει στον επιχειρηματία τη συνολική οικονομική εικόνα της επιχείρησης του
 • Υποστηρίζεται από το μεγαλύτερο πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.

Λειτουργικά χαρακτηριστικά που κάνουν την διαφορά!

 • Παρακολούθηση Ταμείου (Καταθέσεις, Αναλήψεις σε λογαριασμούς μετρητών, όψεως, δανείου).
 • Δυνατότητα διαχείρισης των ειδών της αποθήκης με ανάλυση σε Χρώμα, Μέγεθος και 3η Διάσταση.
 • Παρακολούθηση των έργων που αναλαμβάνει η επιχείρηση για τους πελάτες της, με αναλυτική παρακολούθηση των υποέργων και με πλήρη εικόνα όλων των σταδίων ολοκλήρωσης.
 • Online παρακολούθηση του ΦΠΑ για τον πλήρη έλεγχο του.

contactform