Επισκευές Η/Υ

Οι κυριότερες υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχουμε είναι:Επισκευές ΗΥ

  • Επισκευή και συντήρηση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και περιφεριακών
  • Αναβάθμιση Η/Υ
  • Εγκατάσταση εφαρμογών και περιφεριακών
  • Καθαρισμός λειτουργικού συστήματος από ιούς
contactform