Βήμα βήμα το κλείσιμο του Ισολογισμού

Έχοντας στα χέρια μου την εφαρμογή “Διαχείριση Ισολογισμού” της Epsilon Net αποφάσισα να την δοκιμάσω και να καταγράφω τα βήματα.

1. Θέλουμε ένα Ισοζύγιο σε μορφή Excel ή ascii το οποίο να περιέχει το λογαριασμό λογιστικής, την περιγραφή και ασφαλώς τα ποσά χρέωσης – πίστωσης.

excelisol

2. Στην συχέχεια εισάγωγουμε το Ισοζύγιο με τα ποσά στην εταιρία μας, ακολουθόντας τις αναλυτικές οδηγίες της εφαρμογής.

IMPORTISOZ

3. Έχοντας εισάγει επιτυχώς το Ισοζύγιο στην εταιρία μας, προχωράμε στο κλείσιμο του Ισολογισμού ακολουθώντας τα βήματα της εφαρμογής.
Αυτόματα εισάγονται τα ποσά στο φύλλο μερισμού όπου μπορούμε να επιμερίσουμε τα έξοδα σε κόστος παραγωγής, έξοδα διοίκησης, έξοδα διάθεσης, έξοδα έρευνας & ανάπτυξης, έξοδα χρημ/κής λειτουργίας κλπ.

FILLOMERISMOY

4. Ακολουθεί ο πίνακας των λοιπών εσόδων.

LOIPAESODA

5. Στην συνέχεια καταχωρούμε τα ποσά των αποθεμάτων λήξης της ομάδας 2.

APOTHEMATA

6. Τέλος εκτελούμε ένα ένα τα βήματα ή μαζικά όπου η εφαρμογή δημιουργεί αυτόματα όλα τα άρθρα.

CLOSEISOL

7. Εφόσον τελειώσουμε τα βήματα για το κλείσιμο του Ισολογισμού μας μένει ένα τελευταίο βήμα η διάθεση και η διανομή των κερδών.

APOTDIAD

8. Όπως βλέπουμε παρακάτω στην Διαχείριση άρθρων δημιουργήθηκαν όλες οι απαραίτητες εγγραφές

EGGRAFES

9. Το μόνο που μας έχει απομείνει πλέον είναι η εκτύπωση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης.

ISOLOGISMOS

Τελικό συμπέρασμα είναι πως ήταν πολύ ποιο εύκολο από ότι περίμενα. 🙂

contactform