fbpx

Έλεγχος αναβάθμισης Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών

Σύμφωνα με την αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (A 1024/31-1-2020, Α 1102/29-4-2020, Α 1175/23-7-2020), αναβαθμίζονται οι Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές και ΑΔΗΜΕ που έλαβαν έγκριση με τις διατάξεις των τεχνικών προδιαγραφών της ΠΟΛ 1220/2012, καθώς και όλες οι ΕΑΦΔΣΣ μέχρι την 31/10/2020. Μετά την αναβάθμιση πρέπει να είναι σε θέση να αποστέλλουν στην ΑΑΔΕ την Ημερήσια αναφορά ημέρας Ζ, και να τυπώνουν στο παραστατικό ή στην Απόδειξη ένα QR code με τα στοιχεία του παραστατικού.

Continue reading “Έλεγχος αναβάθμισης Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών”

Αναβάθμιση των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΠΟΛ 1024 / 2020)

Η αναβάθμιση των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών με σκοπό τη διαβίβαση των ημερήσιων πωλήσεων τους στην ΑΑΔΕ, ορίσθηκε αρχικά με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1166/2018. Πολλοί φορολογικοί μηχανισμοί είχαν μέχρι το τέλος του 2019 αναβαθμισθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Πολ 1166/2018. Μετά τις πρόσφατες εξελίξεις και την έκδοση της απόφασης Α1024/2020, θα πρέπει όλοι οι ΦΗΜ να αναβαθμιστούν εκ νέου.
Με την Α1024/2020 ορίστηκαν μια σειρά από συμπληρωματικές προδιαγραφές και υποχρεώσεις όσον αφορά στην λειτουργία φορολογικών μηχανισμών (ΕΑΦΔΣΣ), αλλά και των φορολογικών εκτυπωτών / ταμειακών μηχανών (ΦΗΜ).
Οι νέες προδιαγραφές περιλαμβάνουν την εκτύπωση QR Code στις αποδείξεις λιανικής και την
περιοδική αποστολή εντός της ημέρας προσωρινών αρχείων πωλήσεων.

Continue reading “Αναβάθμιση των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΠΟΛ 1024 / 2020)”

Η ΓΓΠΣ υιοθετή το πρωτόκολλο επικοινωνίας TLS 1.2

ΓΓΠΣ: από 1/10/2016 αλλάζει το πρωτόκολλο επικοινωνίας.
Η υιοθέτηση του πρωτοκόλλου επικοινωνίας TLS 1.2 από τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών, απαιτεί τα λειτουργικά σας συστήματα να είναι συμβατά με το συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Continue reading “Η ΓΓΠΣ υιοθετή το πρωτόκολλο επικοινωνίας TLS 1.2”

Αλλαγή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ

Με το άρθρο 4 του νόμου 3899/2010, αυξάνονται από 01.01.2011 ο μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α. από 11% σε 13%
Επικοινωνήσετε με την εταιρία μας για την έγκαιρη και ορθή μετάβαση στο νέο καθεστώς.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3899. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Άρθρο 4. Τροποποιήσεις του Κώδικα Φ.Π.Α. και των νόμων 3845/2010 και 3888/2010

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Κώδικα Φ.Π.Α.), ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α’), αντικαθίσταται και προστίθεται και νέο τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος, ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε δεκατρία τοις εκατό (13%).
Για τα αγαθά και τις υπηρεσίες για τα οποία υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος, ο συντελεστής του φόρου μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%).»

contactform

Άρθρο 19 του Ν. 3842/2010

Ο νομοθέτης με την παρ. 22 του άρθρου 19 του Ν. 3842/2010 ορίζει ότι οι ασκούντες ελεύθερο επάγγελμα (π.χ. λογιστές) εκδίδουν παραστατικό παροχής υπηρεσιών με την ολοκλήρωση της παροχής.
Αναλυτικά αναφέρει ότι όταν η παροχή της υπηρεσίας διαρκεί μέσα σε μία διαχειριστική περίοδο (π.χ. τήρηση βιβλίων που διαρκεί από 1/1 έως 31/12) τότε το παραστατικό εκδίδεται σε χρόνο και αξία που αναλογεί για το μέρος της υπηρεσίας που παρασχέθηκε (π.χ. 1/1 έως 31/1, δηλαδή στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου).

Η έναρξη ισχύος των παραπάνω, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 92 του ίδιου νόμου είναι η 1/1/2011.

Αλλαγή συντελεστών του ΦΠΑ

Με το άρθρο 4 του νόμου 3845/2010, αυξάνονται από 01.07.2010 οι συντελεστές Φ.Π.Α.
Επικοινωνήσετε με την εταιρία μας για την έγκαιρη και ορθή μετάβαση στο νέο καθεστώς.
Οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 4 και 7 του ν.3845/2010 με τίτλο «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» κοινοποίησε το υπουργείο Οικονομικών.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στη σχετική εγκύκλιο, με το άρθρο 4 του παραπάνω νόμου, αυξάνονται από 01.07.2010 οι συντελεστές Φ.Π.Α. που ορίζονται στα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000 ΦΕΚ 248 Α), με εξαίρεση τα βιομηχανοποιημένα καπνικά προϊόντα, για τα οποία οι νέοι συντελεστές ισχύουν από 03.05.2010. Κατόπιν αυτού, οι συντελεστές Φ.Π.Α. διαμορφώνονται ως εξής:

α) ο κανονικός συντελεστής από 21%, αυξάνεται σε 23%, β) ο μειωμένος συντελεστής που εφαρμόζεται για τα αγαθά και τις υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. από 10%, αυξάνεται σε 11%,

γ) ο μειωμένος κατά 50% συντελεστής, που ισχύει για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. από 5%, αυξάνεται σε  5,5%.

Ακολούθως, οι μειωμένοι κατά 30% συντελεστές οι οποίοι ισχύουν για τα νησιά του Αιγαίου σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ, από 15%, 7% και 4%, διαμορφώνονται αντίστοιχα σε 16%, 8% και 4% .

Επισημαίνεται ότι σε οποιοδήποτε στοιχείο εκδίδεται με ημερομηνία έκδοσης από την 01.07.2010 και εφεξής, ο Φ.Π.Α. θα υπολογίζεται με τους νέους αυξημένους συντελεστές, ακόμη και στην περίπτωση που το στοιχείο αυτό αφορά σε συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν πριν την ημερομηνία αυτή. Το ίδιο ισχύει και για τα πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται με ημερομηνία από την 01.07.2010 και εφεξής και αφορούν σε συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μέχρι και την 30η Ιουνίου 2010.
Αντίθετα, στην περίπτωση έκδοσης «Ειδικού Ακυρωτικού Στοιχείου» (βάσει των διατάξεων του άρθρου 23, παραγρ. 2ε΄ του Κ.Β.Σ.), ο Φ.Π.Α. θα υπολογίζεται με τον συντελεστή που εφαρμόσθηκε κατά την έκδοση του προς ακύρωση στοιχείου, με δεδομένο ότι στην περίπτωση αυτή ακυρώνεται η συναλλαγή στο σύνολό της.

contactform