Η ΓΓΠΣ υιοθετή το πρωτόκολλο επικοινωνίας TLS 1.2

ΓΓΠΣ: από 1/10/2016 αλλάζει το πρωτόκολλο επικοινωνίας.
Η υιοθέτηση του πρωτοκόλλου επικοινωνίας TLS 1.2 από τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών, απαιτεί τα λειτουργικά σας συστήματα να είναι συμβατά με το συγκεκριμένο πρωτόκολλο.Eάν το λειτουργικό του υπολογιστή σας είναι παλαιότερη έκδοση από Windows7, δηλαδή XP, δεν θα μπορείτε να υποβάλλετε στην ΓΓΠΣ.
Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει άμεσα να προγραμματίσετε μετάβαση σε πιο σύγχρονη έκδοση των Windows.

29/09/2016 Με ανακοίνωση η ΓΓΠΣ μεταφέρει την ημερομηνία αναβάθμισης των υπολογιστικών υποδομών
του Υπ. Οικονομικών για την 5η Δεκεμβρίου 2016

Στο παρακάτω link μπορεί να γίνει έλεγχος εάν υποστηρίζεται το συγκεκριμένο προτόκολο από τον Browser https://www.ssllabs.com/ssltest/viewMyClient.html