Εμπορική πολιτική αδειών Λογισμικού Microsoft

Τελευταία μας ρωτάτε συνεχώς για τους τρόπους διάθεσης (παροχή άδειας χρήσης) των προϊόντων λογισμικού της Microsoft. Θα θέλαμε λοιπών να σας ενημερώσουμε όσο ποιο καλά μπορούμε ώστε να είσαστε ενήμεροι και να μπορείτε να προστατευτείτε από τυχών παρενέργειες.
Οι τρόποι διάθεσης λογισμικού της Microsoft διαφοροποιούνται με βάση την κατηγοριοποίηση των πελατών και διακρίνονται στις παρακάτω βασικές κατηγορίες:


1. Προγράμματα Αδειών Χρήσης (Volume Licensing Programs)
Απευθύνονται σε εταιρίες όλων των μεγεθών που επιθυμούν να προμηθευτούν τουλάχιστον 5 άδειες λογισμικού επιλέγοντας κάποιο από τα ευέλικτα σχήματα τιμολόγησης. Οι εταιρικοί πελάτες επωφελούνται από την ειδική, λόγω ποσότητας, τιμολογιακή πολιτική και προμηθεύονται ονομαστικές και μεταφέρσιμες άδειες (εκτός της περίπτωση του λειτουργικού Windows, του οποίου οι άδειες δεν μεταφέρονται). Μέσα από τα προγράμματα Volume Licensing διατίθενται οι εκδόσεις σχεδόν όλων των προϊόντων λογισμικού της Microsoft.
2. Προεγκατεστημένο λογισμικό (ΟΕΜ/DSP)
Το προεγκατεστημένο λογισμικό διατίθεται σε μορφή DSP / OEM και έχει δημιουργηθεί με σκοπό

  • να προεγκαθίσταται σε νέους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές ή Server αποκλειστικά από κατασκευαστές Υπολογιστών ή Server με σκοπό την μεταπώληση, και
  • να συνοδεύει τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή ή Server στον οποίο εγκαταστάθηκε αρχικά από τον  κατασκευαστή του (System Builder ή OEM Κατασκευαστή), χωρίς τη δυνατότητα μεταφοράς σε άλλον υπολογιστή ή server

3. Πακέτα Λιανικής (Retail – Full Packaged Products / FPP) και άδειες ενεργοποίησης (MLK/PKC)
Τα πακέτα λιανικής (FPP) απευθύνονται τόσο σε οικιακούς χρήστες όσο και σε πολύ μικρές εταιρίες έως 5 Η/Υ (Small Office, Home Office / SOHO).
Μέσα από τα πακέτα λιανικής διατίθενται οι πλήρεις εκδόσεις σχεδόν όλων των προϊόντων λογισμικού της Microsoft. Επιπλέον, τα Windows ενσωματώνουν τη δυνατότητα μεταφερσιμότητας και σε άλλον ηλεκτρονικό υπολογιστή όταν αυτός αντικατασταθεί (κάθε φορά το λογισμικό θα πρέπει να βρίσκεται σε έναν μόνο υπολογιστή). Το Office Home & Student δίνει δικαίωμα εγκατάστασης σε έως 3 υπολογιστές στο ίδιο σπίτι ενώ δεν παρέχεται η άδεια για χρήση του προϊόντος σε εταιρικό περιβάλλον. Τα Office Home & Business και Office Professional μπορούν να εγκατασταθούν σε 2 υπολογιστές του ίδιου χρήστη (Desktop – Laptop).
Οι άδειες ενεργοποίησης PKC (Product Key Card) ενεργοποιούν το προεγκατεστημένο λογισμικό εφόσον στον υπολογιστή υπάρχει το αντίστοιχο image του MS Office 2010.