Κλείσιμο Ισολογισμού σε 5 Βήματα

isologismos2012

Κλείσιμο Ισολογισμού σε 5 Βήματα από τις Λογιστικές εφαρμογές της Epsilon Net
Αναλυτικά τα Βήματα:

1o Βήμα: Εισαγωγή ποσοστών για την αυτόματη ενημέρωση του φύλλου μερισμού.

  • 2ο Βήμα: Αυτόματη ενημέρωση του πίνακα Λοιπών εσόδων..
  • 3ο Βήμα: Ενημέρωση του Πίνακα Αποθεμάτων Λήξης για την αυτόματη δημιουργία των εγγραφών κλεισίματος.
  • 4ο Βήμα: Αυτόματη δημιουργία όλων των εγγραφών κλεισίματος σύμφωνα με τα δεδομένα όλης της χρήσης με ένα μόνο κλίκ.
  • 5ο Βήμα: Αυτόματη ενημέρωση του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων για την δημιουργία των άρθρων διανομής κερδών.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα βήματα με εικόνες.

Βήμα Βήμα το κλείσιμο του Ισολογισμού

Για διευκρινήσεις η ομάδα μας βρίσκεται στη διάθεσή σας.
contactform