Η υποστήριξη των Windows XP θα σταματήσει

xpgameover2

Στις 8 Απριλίου 2014, η Microsoft θα σταματήσει την υποστήριξη των Windows XP. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα λαμβάνετε πλέον ενημερώσεις από τη Microsoft, συμπεριλαμβανομένων των ενημερώσεων αφαλείας για τα Windows XP. Η υποστήριξη του Microsoft Office 2003 επίσης σταματάει στην ίδια ημερομηνία.

Πιθανές επιπτώσεις στην επιχείρηση

Οι συνέπειες αυτού του συμβάντος ως προς την ασφάλεια και το απόρρητο μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην επιχείρησή σας, επομένως εάν χρησιμοποιείτε κάποιο από τα δύο αυτά προϊόντα θα πρέπει να δράσετε άμεσα.

  • Κίνδυνος για την ασφάλεια

Χωρίς τις κρίσιμες ενημερώσεις ασφαλείας για τα Windows XP, ο υπολογιστής σας μπορεί να είναι ευάλωτος σε επιβλαβείς ιούς, λογισμικό spyware και άλλο κακόβουλο λογισμικό το οποίο μπορεί να υποκλέψει ή να καταστρέψει εταιρικά δεδομένα και πληροφορίες. Επίσης, δεν θα υπάρχει δυνατότητα πλήρους προστασίας από λογισμικό προστασίας από ιούς όταν σταματήσει η υποστήριξη των Windows XP.

  • Προβλήματα λογισμικού

Πολλοί προμηθευτές λογισμικού και υλικού δεν θα υποστηρίζουν πλέον τα προϊόντα τους που εκτελούνται σε Windows XP, καθώς δεν θα έχουν τη δυνατότητα λήψης ενημερώσεων των Windows XP και του Office 2003. Για παράδειγμα, το νέο Office αξιοποιεί τα σύγχρονα Windows και δεν θα εκτελείται σε Windows XP.

  • Διακοπές λειτουργίας

Οι κίνδυνοι για διακοπές λειτουργίας των συστημάτων και των εργασιών σας μπορεί να αυξηθούν λόγω της διακοπής υποστήριξης, της έλλειψης υποστηριζόμενου λογισμικού και της παλαιότητας του υλικού που εκτελεί τα Windows XP.

contactform