Ηλεκτρονική Δημοσίευση Ισολογισμών

Σύμφωνα με τον νόμο 4072/2012 (ΦΕΚ Α’ 86/11-04-2012) με τίτλο «Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις», καταργήθηκε η υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών σε οικονομικές και πολιτικές εφημερίδες και αντικαταστάθηκε με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας.
Σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο για την δημιουργία εταιρικής ιστοσελίδας στην οποία θα μπορείτε να δημοσιεύετε τους ισολογισμούς της εταιρίας σας, έτσι ώστε βάσει των τελευταίων αλλαγών περί δημοσίευσης ισολογισμών για εταιρίες Α.Ε και Ε.Π.Ε. να αποφύγετε το υψηλό κόστος των έντυπων μέσων.

Το Συνολικό πακέτο περιλαμβάνει:

  • Κατασκευή Ιστοσελίδας (Προφίλ, Ανακοινώσεις, Ισολογισμοί, Επικοινωνία)
  • Αγορά Ονόματος Χώρου www.etaireia.gr για 2 χρόνια
  • Φιλοξενία Δικτυακού Τόπου για 1 ή 2 χρόνια
  • Εταιρικά Email της μορφής name@etaireia.gr
  • Πλήρη διαχείρηση της Ιστοσελίδας από εμάς